Categories


Свяжитесь с компанией Буката
bukat09@gmail.com

REGULAMIN

Робота електронної сторінки


Regulamin sklepu internetowego firmy DOMER
określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień oraz ich realizacji przez wszystkie strony transakcji.

 


WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY

 

1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma DOMER SIERECKI Spółka Jawna z siedzibą w Pleszewie mieszczącą się przy ul. Sienkiewicza 45 A, 63-300 Pleszew, NIP: 608-010-76-76, REGON: 302572040, telefon: +48 62 742 06 06, fax +48 62 742 19 78, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000484416.

2. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały czas funkcjonowania sklepu za wyjątkiem okresów w jakich mogą pojawić się na stronach sklepu informacje o planowanych przerwach w jego funkcjonowaniu związanych z aktualizacją oprogramowania sklepu, uzupełnianiem bazy towarowej, modernizacjami czy też przerwy spowodowane awariami sieci teleinformatycznej, które to nie są zależne od firmy Domer. 

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego zgodnie z wybranym przez klienta sposobem płatności i transportu.

4. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu internetowego. Zamówienie takie może zostać po sprawdzeniu zmodyfikowane ale również anulowane przez sprzedającego. Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

5. Zamówiony towar dostarczany będzie wg. poniższej specyfikacji:

- wysyłka kurierska DPD - paczki do 30 kg

- wysyłka kurierska RABEN - przesyłki paletowe do 1 tony

- wysyłka Pocztą Polską - wg. specyfikacji i cennika na stronie Poczty Polskiej

- odbiór osobisty - w siedzibie firmy w godzinach funkcjonowania

 

Koszty transportu uzależnione są od łącznej wagi zamówionych produktów. Waga produktu jest wagą jednostkową netto (bez opakowania). Rzeczywista waga paczki może ulec zmianie ze względu na opakowanie jednostkowe produktu, opakowanie zbiorcze przesyłki, elementy użyte do właściwego zabezpieczenia przedmiotów na czas transportu. W związku z czym koszty transportu mogą ulec zmianie w odniesieniu do pierwotnego zamówienia złożonego przez Klienta o czym Klient zostanie poinformowany po analizie zamówienia przez obsługę sklepu www.domer.pl. W związku z różnorodnością asortymentu, gabarytami a przede wszystkim mając na uwadze bezpieczny transport zakupionych towarów, każde zamówienie weryfikowane jest pod kątem wybranej przez Państwa formy przesyłki i w razie konieczności sugerowana jest zmiana na najbardziej odpowiedni sposób.6. Koszty transportu zakupionych towarów przedstawiają poniższe tabele. Koszty dostawy przesyłki pokrywa Kupujący.

KOSZTY PRZESYŁEK KRAJOWYCHKOSZTY PRZESYŁEK ZAGRANICZNYCH

Podstawowe koszty przesyłek udostępnione są również w poniższych linkach:

- koszty przesyłek krajowych: pobierz plik pdf

- koszty przesyłek międzynarodowych: pobierz plik pdf7. Ceny w sklepie internetowym DOMER wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23% są cenami brutto. Dostępne są następujące typy cen: cena detaliczna – widoczna dla wszystkich użytkowników sklepu internetowego; cena hurtowa – widoczna tylko dla zarejestrowanych użytkowników sklepu zakwalifikowanych przez obsługę sklepu jako odbiorca hurtowy.

8. Firma DOMER zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

9. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT). W każdym przypadku, złożenia oferty kupna Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po dokonaniu zakupu potwierdzić złożenie oferty poprzez kliknięcie na odpowiedni link w przesłanej na wskazany przez niego w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomości. W przypadku gdy Kupujący jest płatnikiem podatku VAT należy w formularzu zamówienia podać numer NIP, niezbędny do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

Dane na które zostanie wystawiony dokument sprzedaży pochodzić będą z informacji zawartych w zamówieniu w części Dane bilingowe. Dane na które zrealizowana będzie wysyłka pochodzić będą z informacji zawartych w części Dane dostawy. Każdorazowo przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązany jest sprawdzić poprawność tych danych. W momencie stwierdzenia nieprawidłowości w tych danych albo danych produktowych należy niezwłocznie przesłać informację z poprawnymi danymi na adres zamowienia@domer.pl. W przypadku zrealizowania zamówienia z nieprawidłowymi danymi z winy Kupującego i ewentualną koniecznością przesłania zamówienia w inne miejsce kosztami przeadresowania obciążony zostanie Kupujący.


10. Płatność za założone zamówienie może odbywać się na kilka sposóbów. Do wyboru Klientów są:

- płatność za pobraniem

- wpłata na konto bankowe

- przelew z terminem 7 / 14 / 30 dni

- płatnośc online Przelewy24

- sprzedaż ratalna Credit Agricole


11.Zamówienia można składać za pośrednictwem sklepu internetowego www.domer.pl  lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres zamowienia@domer.pl, pocztą tradycyjną na adres Firmy DOMER , (Pkt. 1 niniejszego Regulaminu), telefonicznie pod numerem +48 62 742 06 06 lub faksem pod numerem +48 62 742 19 78.
 
12. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym DOMER jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży. Również cena widniejąca przy produkcie oraz pozostałe elementy oferty takie jak zawartość zestawu są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

13. W przypadku zaistnienia błędów na stronach sklepu internetowego DOMER wynikających z nieprawidłowego lub niejednoznaczego wprowadzenia informacji przez sprzedającego lub błędów w trakcie funkcjonowania prosimy o kontakt na adres e-mail admin@domer.pl.


 

WARUNKI REKLAMACJI ORAZ ZWROTU TOWARU

TREŚĆ:

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

3. PRZESYŁKA TOWARU – JAK ODESŁAĆ TOWAR. KOSZTY PRZESYŁKI

4. ZWROT TOWARU – JAK ZGŁOSIĆ ZWROT TOWARU. PRZYCZYNY ZWROTU

5. SPOSÓB ZAŁATWIENIA ZWROTU PRZEZ DOMER

6. REKLAMACJA – JAK ZGŁOSIĆ REKLMACJĘ

7. SPOSÓB ZAŁATWIENIA REKLAMCJI PRZEZ DOMER

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. DEFINICJE

Nazwy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Domer – Domer Sierecki Spółka Jawna z siedzibą w Pleszewie przy ul. Sienkiewicza 45 A, 63-300 Pleszew, posiadająca nr KRS 0000484416 oraz nr NIP 608-010-76-76;

2. Klient firmowy – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej będąca stroną transakcji zakupu towaru w firmie z Domer w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Klient indywidualny (konsument) – osoba fizyczna dokonująca zakupu towaru w Domernie będąca Klientem firmowym;

4. Klient – Klient firmowy lub Klient indywidualny;

5. Regulamin Sklepu Internetowego – Regulamin sklepu internetowego firmy Domer znajdujący się pod adresem www.domer.pl w zakładce „REGULAMIN” albo Regulamin sklepu internetowego na portalu Allegro znajdujący się pod adresem www.allegro.pl użytkownika www_domer_pl w zakładce „O MNIE”, obowiązujący przy zakupie przez Klienta towarów w Domer za pośrednictwem Internetu (tj. z za pośrednictwem jednej z ww. stron internetowych), określający zasady korzystania ze danego sklepu internetowego i zasady sprzedaży, składania zamówień oraz ich realizacji;

6. Warunki reklamacji – niniejszy Regulamin reklamacji określający warunki oraz sposób realizacji reklamacji zakupionego towaru oraz współdziałania przez Klienta oraz Domer;

7. Reklamacja – zgłoszenie przez Klienta reklamacji w Domer w sposób określony w Regulaminie reklamacji rozpoczynające proces reklamacji, realizowany zgodnie z postanowieniami Regulaminu reklamacji;

8. Sklep – punkt sprzedaży towarów Domer znajdujący się pod adresem ul. Sienkiewicza 45 A, 63-300 Pleszew;

9. Sklep internetowy – serwis sprzedaży towarów Domer za pośrednictwem Internetu znajdujący się na stronie www pod adresem www.domer.pl oraz na portalu Allegro pod adresem www.allegro.pl użytkownika www_domer_pl (www.domer.na.allegro.pl).

 

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1 Warunki reklamacji określają zasady zwrotu towaru, zgłaszania reklamacji przez Klienta, zasady realizacji reklamacji przez Domer oraz współdziałania Klienta z Domer przy zgłaszaniu oraz realizacji reklamacji.

2.2 W przypadku zakupu za pośrednictwem Internetu niniejsze Warunki reklamacji stanowią rozwinięcie Regulaminu Sklepu Internetowego i jego integralną część.

2.3 Warunki reklamacji zostają udostępnione Klientom w Sklepie oraz w wersji elektronicznej na stronie www Sklepu internetowego wraz z Regulaminem Sklepu Internetowego.

2.4 Warunki reklamacji stanowią integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

2.5 W przypadku Klienta indywidualnego Warunki reklamacji wiążą go pod warunkiem udostępnienia mu egzemplarza Warunków reklamacji, z zastrzeżeniem że niewiążące dla niego Klienta indywidualnego Warunki reklamacji określają procedury reklamacyjne w Domer a stosowanie się do nich może ułatwić i przyśpieszyć załatwienie reklamacji.

2.6 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajduje Regulamin Sklepu Internetowego oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.7 Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki dostarczonej przez Kuriera lub za pomocą Poczty Polskiej należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

3. PRZESYŁKA TOWARU – JAK ODESŁAĆ TOWAR. KOSZTY PRZESYŁKI

3.1. Jeżeli w niniejszych Warunkach reklamacji będzie mowa o przesyłce towaru, zastosowanie mają poniższe postanowienia.

3.2. Przesyłka przed wysłaniem powinna być należycie zabezpieczona przed potencjalnymi uszkodzeniami podczas transportu, tak aby zwrócony towar był co najmniej w takim stanie, w jakim został otrzymany przez Klienta, ewentualnie aby możliwe było zareklamowanie wadliwej usługi transportowej.

3.3. Przesyłka zapakowana tak, jak została dostarczana do Klienta, jest uznawana za należycie zabezpieczoną. Jeżeli doszło do uszkodzeń przesyłki (paczki) w trakcie transportu, Klient powinien na transport zwrotny uzupełnić braki przesyłki (paczki).

3.4. Na przesyłce należy umieścić (zapisać) w widocznym miejscu czytelny numer zwrotu towaru lub numer reklamacji (nadany przez Domer po zgłoszeniu zwrotu lub reklamacji zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4 i 6 niniejszych Warunków).

3.5. Przesyłka Klienta może nastąpić za pośrednictwem:

a. Poczty Polskiej przesyłką ekonomiczną

b. albo innym profesjonalnym operatorem pocztowym, którego usługa mieści się w granicach ceny za ww. usługę Poczty Polskiej

c. albo jeżeli Klient nie ma możliwości zorganizowania wysyłki w granicach ceny jak za ww. usługę Poczty Polskiej – za pośrednictwem firmy kurierskiej po uzgodnieniu z Domer. W tej sprawie można kontaktować się z Domer na następujące dane kontaktowe: mailowo na adres zwroty@domer.pl lub telefonicznie pod numerem +48 62 742 06 06 numer wewnętrzny 3.

Przesyłka może nastąpić również w ten sposób, że na życzenie Klienta Domer zleci wykonanie przesyłki firmie kurierskiej.

3.6. Koszty przesyłki do Domer ponosi Klient. Przesyłki wysłane do Domer z płatnością „za pobraniem” nie będą odbierane przez Domer.

3.7. Domer zwraca koszty przesyłki, w przypadku gdy zwrot towaru lub reklamacja okaże się zasadna – do wysokości kwoty wynikającej z cennika Poczty Polskiej za nadanie paczki ekonomicznej a w wyższej kwocie tylko w przypadku gdy Klient nie miał możliwości przesłania towaru w granicach ceny z ww. cennika, zgodnie z punktem 3.5.

3.8. W przypadku zlecenia przesyłki przez Domer, gdy zwrot towaru lub reklamacja okazała się niezasadna, Klient zwróci koszty przesyłki opłacanej przez Domer – do wysokości wynikającej z poniesionych przed Domer kosztów zwrotu przesyłki.

3.9. W przypadku zasadności zwrotu towaru koszty przesyłki zostaną zwrócone na nr konta bankowego wskazany w formularzu zwrotu towaru, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5 niniejszym Warunków.

3.10. Przesyłkę należy nadać na adres siedziby Domer.

 

4. ZWROT TOWARU – JAK ZGŁOSIĆ ZWROT TOWARU. PRZYCZYNY ZWROTU

4.1. W niniejszym punkcie jest mowa o zwrocie towaru w sytuacji, gdy niezwłocznie po otrzymaniu towaru z Domer, Klient znajduje przyczynę zwrotu towaru lub rezygnuje z zakupu zgodnie z punktem 4.3.

4.2. Podstawą zwrotu towaru jest dowód zakupu.

4.3. Przyczyny zwrotu towaru przez Klienta mogą być następujące:

a. przesłany towar jest niezgodny z zamówieniem (towar inny niż zamówiony);

b. przesłany towar jest wadliwy, z usterką, niesprawny (szczegółowy opis);

c. inny powód opisany przez klienta uzasadniający zwrot towaru;

d. sytuacja, o której mowa w punkcie 4.3.

4.4. Klient indywidulany może zwrócić towar w terminie 14 dni do dnia dostarczenia mu towaru bez podania przyczyny wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (por. art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Oświadczenie to można złożyć w formularzu zwrotu, np. „Oświadczam, że korzystam z ustawowego uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny”. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością (w tym mieści się: urządzenie oraz wszelkie inne dołączone urządzenia i akcesoria, instrukcje, dokument gwarancji, dowód zakupu - faktura lub paragon, itp.), a samo urządzenie oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.

4.5. Informację o zwrocie towaru Klient powinien przesłać do Domer przed wysyłką towaru. Informację o zwrocie przekazać za pośrednictwem formularza zwrotu. Formularz zwrotu towaru w wersji do wydruku jest udostępniony pod adresem www.domer.pl/regulaminy/formularz-zwrotu-towaru.pdf w wersji do wypełniania online pod adresem www.domer.pl/zwroty.

4.6. Formularz zwrotu zawiera następujące rubryki: nr i data zamówienia, nr faktury lub paragonu, danych kontaktowe (Imię i Nazwisko, Adres, Telefon, E-mail), nazwa banku i numer rachunku bankowego, szczegółowe informacje o zwracanym towarze, sposób zakupu, przyczyna zwrotu towaru oraz uwagi Klienta. Formularz zawiera również oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zwrotu towaru określonymi w niniejszych Warunkach reklamacji.

4.7. Wypełniony formularz należy niezwłocznie przesłać do Domer drogą mailową na adres e-mail zwroty@domer.pl, faksem na nr +48 62 742 19 78 lub listem tradycyjnym (przesyłką poleconą) na adres Domer z dopiskiem na kopercie „ZWROTY”. Klient może również wypełnić formularz aktywny dostępny pod adresem www.domer.pl/zwroty, uzupełniając ww. rubryki i akceptując edytowaną treść formularza kliknięciem w przycisk Wyślij formularz.

4.8. W odpowiedzi na przesłany formularz zwrotu Klient otrzyma unikatowy numer zwrotu. Odpowiedź zostanie przesłana niezwłocznie, w szczególności drogą e-mailową lub innym wskazanym na formularzu zwrotu kanałem komunikacji. W odpowiedzi Domer może poprosić o uzupełnienie danych niezbędnych do przyjęcia lub załatwienia zwrotu stosownie do treści (lub braków) formularza zwrotu.

4.9. Towar należy wysłać do Domer zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 3.

4.10. W przesyłce należy umieścić oryginalny dokument sprzedaży towaru (fakturę lub paragon) oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu .

 

5. SPOSÓB ZAŁATWIENIA ZWROTU PRZEZ DOMER

5.1. Przy odbiorze zwróconego towaru Domer sprawdza sposób zabezpieczenia i stan przesyłki. Następnie Domer sprawdza zawartość przesyłki i stan towaru.

5.2. Po zwrocie towaru przez Klienta zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 3. Domer podejmuje następujące działania w zależności od przyczyny zwrotu towaru i stwierdzonego stanu towaru, tj.:

a. jeżeli przesłany towar jest niezgodny z zamówieniem (towar inny niż zamówiony) – Domer zwróci koszt przesyłki oraz prześle towar zgodny z zamówieniem na adres poprzedniej wysyłki;

b. jeżeli przesłany towar jest wadliwy, z usterką, niesprawny (szczegółowy opis) – Domer zwróci koszt przesyłki oraz prześle towar zgodny z zamówieniem na adres poprzedniej wysyłki;

c. jeżeli wystąpił inny powód opisany przez klienta uzasadniający zwrot towaru – Domer podejmie działania odpowiednio do wskazanej przyczyny oraz stwierdzonego stanu towaru w porozumieniu z Klientem;

d. jeżeli wchodzi w grę sytuacja, o której mowa w punkcie 3.2 – Domer zwróci Klientowi indywidualnemu koszty przesyłki oraz wartość brutto towaru na wskazane w formularzu zwrotu konto bankowe.

 5.3. W innych nie ujętych wyżej przypadkach Domer podejmie działania w celu w miarę możliwości polubownego załatwienia odpowiednio do sytuacji i w porozumieniu z Klientem.

 

6. REKLAMACJA – JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ

6.1. W niniejszym punkcie jest mowa o reklamacji towaru w sytuacji, gdy zostały ujawnione wady towaru, towar uległ awarii lub uszkodzeniu, w taki sposób, że uzasadniona jest reklamacja na gruncie przepisów prawa lub zgodnie z warunkami gwarancyjnymi producenta towaru.

6.2. Podstawą reklamacji jest dowód zakupu.

6.3. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarach nie noszących śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania towaru, tj. używania go niezgodnie z instrukcją obsługi, jak również w towarach noszących ślady przeróbek.

6.4. Informację o reklamacji towaru Klient powinien przesłać do Domer przed wysyłką towaru. Informację o zwrocie przekazać za pośrednictwem formularza reklamacji. Formularz reklamacji towaru w wersji do wydruku jest udostępniony pod adresem www.domer.pl/regulaminy/formularz-zgloszenia-reklamacyjnego.pdf w wersji do wypełnienia online pod adresem www.domer.pl/reklamacje.

6.5. Formularz reklamacji zawiera następujące rubryki: nr i data zamówienia, nr faktury lub paragonu, danych kontaktowe (Imię i Nazwisko, Adres, Telefon, E-mail), nazwa banku i numer rachunku bankowego, szczegółowe informacje o reklamowanym towarze, sposób zakupu, opis przyczyna reklamacji towaru oraz uwagi Klienta. Formularz zawiera również oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zwrotu towaru określonymi w niniejszych Warunkach reklamacji.

6.6. Wypełniony formularz należy niezwłocznie przesłać do Domer drogą mailową na adres e-mail reklamacje@domer.pl, faksem na nr +48 62 742 19 78 lub listem tradycyjnym (przesyłką poleconą) na adres Domer z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA”. Klient może również wypełnić formularz aktywny dostępny pod adresem www.domer.pl/reklamacje, wypełniając ww. rubryki i akceptując edytowaną treść formularza kliknięciem w przycisk Wyślij formularz.

6.7. W odpowiedzi na przesłany formularz reklamacji Klient otrzyma unikatowy numer reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana niezwłocznie, w szczególności drogą e-mailową lub innym wskazanym na formularzu reklamacji kanałem komunikacji. W odpowiedzi Domer może poprosić o uzupełnienie danych niezbędnych do przyjęcia lub załatwienia reklamacji stosownie do treści (lub braków) formularza reklamacji.

6.8. W przesyłce należy umieścić oryginalny dokumentu sprzedaży towaru (fakturę lub paragon) oraz wypełniony i podpisany formularz reklamacji .

6.9. Towar należy wysłać do Domer zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 3. W przesyłce należy umieścić oryginalny dokument sprzedaży towaru (fakturę lub paragon).

 

7. SPOSÓB ZAŁATWIENIA REKLAMCJI PRZEZ DOMER

7.1. Przy odbiorze reklamowanego towaru Domer sprawdza sposób zabezpieczenia i stan przesyłki. Następnie Domer sprawdza zawartość przesyłki i stan towaru.

7.2. Po reklamacji towaru przez Klienta zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5. Domer podejmuje następujące działania mające na celu usunięcie wskazanej przez Klienta w Formularzu reklamacyjnym usterki poprzez naprawę przesłanego urządzenia, w dalszej kolejności jeżeli naprawa jest niemożliwa wymianę na egzemplarz wolny od wad. W przypadku gdy wymiana na ten sam model urządzenia jest niemożliwa firma Domer zaproponuje produkt o funkcjonalności nie niższej niż przekazany na naprawę reklamacyjną. Jeżeli powyższe opcje będą niemożliwe firma Domer zwróci na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego kwotę za produkt, którego naprawa lub wymiana jest niemożliwa.

7.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku konieczności dostarczenia reklamowanego towaru do producenta w celu wykonania naprawy gwarancyjnej czas ten może wynosić 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres siedziby Domer.

7.4. W innych nie ujętych wyżej przypadkach Domer podejmie działania w celu załatwienia reklamacji odpowiednio do sytuacji i w porozumieniu z Klientem.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejsze Warunki reklamacji podlegają prawu polskiemu.

8.2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.3. W przypadkach wątpliwych należy dokonywać takiej wykładni Warunków reklamacji, która w maksymalnie możliwym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia lub jego części, wątpliwego prawnie lub niejasnego, dążąc do zapewnienia niezakłóconej oraz zgodnej z przepisami prawa realizacji zwrotu lub reklamacji.

8.4. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie Warunków reklamacji okazało się nieważne w całości lub w części (punkt, zdanie, część zdania), pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

8.5. W przypadku zmiany stanu prawnego, zmiany jego wykładni lub jakiejkolwiek niezgodności postanowienia Warunków reklamacji z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowienie Warunków reklamacji w odpowiedniej części lub w całości nie znajduje zastosowania. W takim przypadku Domer podejmie także odpowiednie starania w celu aktualizacji Warunków reklamacji oraz dostosowania ich do obowiązującego prawa.

 


 


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Zasady zachowania tajemnicy danych osobowych określa odrębny dokument dotyczący Polityki Prywatności dostępny na stronie internetowej www.domer.pl.

2. Jednocześnie Klient składając zamówienie godzi się na otrzymywanie materiałów reklamowych pochodzących z Firmy DOMER . Możliwe formy przesłania materiałów reklamowych do klienta to: poczta elektroniczna (na adres e-mail podany w formularzu zamówienia lub adres e-mail wpisany w Newsletter na stronie www.domer.pl oraz w formie ulotek reklamowych, katalogów wysłanych na adres podany w zamówieniu bądź też dołączonych to przesyłki z zakupionym towarem.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

4. Struktura witryny sklepu internetowego Firmy DOMER została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych a tym samym bez konieczności podawania ich przez odwiedzającego przed czy w trakcie procesu zapoznawania się z ofertą. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właścicielem sklepu jest firma DOMER SIERECKI Spółka Jawna, ul. Sienkiewicza 45 A, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, NIP: 608-010-76-76.

2. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Sprzedawcy. Niniejszy Regulamin jest częścią treści Umowy Kupna-Sprzedaży zawieranej przez Firmę DOMER oraz zamawiającego Klienta. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Wszystkie dane umieszczone w sklepie internetowym www.domer.pl jak również na naszych aukcjach w portalach internetowych w postaci zdjęć produktów, opisów, schematów, wykresów jak również projekt grafiki sklepu internetowego i aukcji Allegro objęte są prawami autorskimi, które posiada Firma DOMER®. Obowiązuje zakaz kopiowania i posługiwania się w/w elementami bez wcześniejszego poinformowania Firmy DOMER® i uzyskania w odpowiedzi zgody na używanie ich. W przypadku naruszenia praw łamiący zastrzeżenia zostanie poinformowany o konieczności zaniechania używania tych elementów. W przypadku braku reakcji ze skutkiem pozytywnym na rzecz Firmy DOMER® będą miały skutek przepisy prawa jak również przekazanie sprawy właściwemu organowi sądowemu.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem Umów Kupna-Sprzedaży między Firmą DOMER a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.